Покрај класичниот начин на купување, Sport Vision излезе во пресрет на потребите на вработените лица и членови на синдикати, овозможувајќи им да вршат купување на 5 месечни рати без камата. Идејата е преку овој начин на купување, по пат на административна забрана, да се олесни на семејниот и личниот буџет, како и да се обезбеди една долгорочна соработка со оваа категорија купувачи.

Купување преку административна забрана е овозможено во сите Sport Vision мултибренд продавници ширум Македонија.

Купувачите кои го користат овој тип на купопродажба ги имаат сите погодности како и оние кои плаќаат во готово. За нив, истотака, важат официјалните малопродажни цени и учествуваат во сите акции, бонуси, попусти и слични погодности кои се актуелни во одредена продавница во моментот на купување.

За купувачите кои купуваат преку административна забрана организираме и тнр. HAPPY DAY кој претставува посебно организирана продажба за партнерите, кога само за нив во нашите продавници креираме специјални погодности.

Посебна можност претставува и соработката со компании кои учествуваат на синдикални (работнички) игри. За овој вид купување преку сметка можеме да понудиме и поголеми попусти (и до 30% пониски цени од малопродажните).

Исто така, актуелно е и купувањето ваучери од страна на партнерските компании, кои ги делат на најдобрите вработени, заслужни партнери, на вработените за купување пред новогодишните празници и сл.

Основен услов за купување преку административна забрана е компанијата во која потенцијалниот купувач работи (или нејзиниот синдикат) да имаат потпишан договор за деловна соработка.

Повеќе информации за купување преку административна забрана можете да добиете преку емаил contact@sportvision.mk или преку телефон +389 2 30 90 082.