Нарачката можете да ја платите во  готово на курирот во моментот на превземање на пратката или со електронска платежна картичка во тек на процесот при купување на сајтот. Плаќањето се врши исклучиво во готово во домашна валута.

За плаќање со електронски платежни картички потребно е да знаете дека тајноста на Вашите податоци е заштитена и осигурана со употреба на SSL енкрипција. Страниците за наплата по пат на интернет  се осигурано со користење на Secure Socket Layer (SSL) протокол со 1280битна енкрипција на податоци. SSL енкрипцијата е постапка на шифрирање на податоците за спречување на неовлатен пристап во процесот на нивниот пренос.