për të gjitha porositë vlera e të cilave është më e madhe se 2990 den.

- për të gjitha porositë me para në dorë ose me kartë pagese elektronike

- me para në dorë ose me kartë pagese elektronike.

A mund të paguhen me këste produktet e porositura në faqen sportvision.mk?
A mund të paguhen me këste produktet e porositura në faqen sportvision.mk?
Pagesa
18.05.2017.
Pagesa

A mund të paguhen me këste produktet e porositura në faqen sportvision.mk?

18.05.2017.

Produktet e porositura nga www.sportvision.mk nuk mund të paguhen me këste.

Artikuj të ngjashëm