Ju mund ta paguani porosinë me para në dorë korrierit në momentin e dorëzimit të dërgesës ose dhe me anë të kartës gjatë blerjes së produktit online në faqen tonë të web-it. Pagesat bëhen të gjitha vetëm në vlerën monetare vendase.

Për pagesën me anë të kartës, duhet të dini se konfidencialiteti i të dhënave tuaja mbrohet dhe sigurohet falë përdorimit të kodimit SSL. Faqet e pagesave në internet sigurohen duke përdorur protokollin Secure Socket Layer (SSL) me kodim të të dhënave në 1280-bit. Kodimi SSL është një procedurë e ruajtjes së të dhënave për të parandaluar aksesin e paautorizuar në procesin e transmetimit të tyre.