Produkti mund të kthehet brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së dërgesës. Produkti duhet të jetë i padëmtuar dhe i paketuar në paketimin e tij origjinal me etiketë. Produktet e paketuara na kthehen me postë të shpejtë në adresën e dhënë nga ju me shpenzimet tuaja. Në rast të kthimit të produkteve ose rimbursimit të një klienti që ka paguar më parë me një nga kartat e kreditit, pjesërisht ose plotësisht, dhe pavarësisht nga arsyeja e kthimit, Sport Vision Online Shop është i detyruar të kryejë ekskluzivisht rimbursimin, përmes VISA, EC/MC dhe Maestro, që do të thotë se banka do të lëshojë një rimbursim në llogarinë e mbajtësit të kartës me kërkesë të shitësit.

Pasi shërbimi korrier t'ju ketë dorëzuar pakon, ju lutemi të kontrolloni produktin dhe nëse ka ndonjë dëmtim të dukshëm (pjesë të grisura ose rrudha) ose produkti nuk është në përputhje me porosinë tuaj, ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit 02 3055 222 ose të plotësoni formularin e rimbursimit në linkun e mëposhtëm dhe tregoni arsyet se pse dëshironi të ndërroni/ktheni produktin. Ju lutemi të na kontaktoni sa më shpejt të jetë e mundur dhe brenda 24 orëve nga marrja e dërgesës.

Kur bëhet fjalë për zëvendësim ose rimbursim, nëse porosia e krijuar fillimisht do të ndahej në disa fatura, për shkak të disponueshmërisë së produkteve në dyqane të ndryshme, në atë rast kur klienti ka një kërkesë për zëvendësim ose rimbursim, kostoja e marrjes së dërgesës nga shërbimi korrier do të jetë e klientit, për çdo faturë të kthyer veçmas. Pa marrë parasysh se produktet janë krijuar në një porosi të vetme.

Kur të dorëzoni të dhënat e nevojshme, do të krijohet dokumentacioni që do t'ju përcillet me procedurën e rimbursimit në adresën e emailit që keni lënë gjatë krijimit të porosisë. Kthimi bëhet ekskluzivisht në mënyrën e lartpërmendur, me pagesë në llogarinë rrjedhëse në dinarë, dhe nuk është e mundur dërgimi i parave përmes korrierit.