Sport Vision, si kontrollues i të dhënave personale meriton të ketë plotësisht besimin tuaj sepse i kushton vëmendje të madhe respektimit të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale.

Mbrojtja e të dhënave personale është prioriteti ynë, ndaj ju lutemi të lexoni me kujdes këtë politikë të privatësisë.

Ju informojmë se mund të vizitoni faqen tonë të internetit pa i zbuluar të dhënat tuaja personale, megjithatë, nëse dëshironi të regjistroheni si përdoruesi ynë, është e nevojshme që ne të përpunojmë të dhënat tuaja personale. Të dhënat personale të përdoruesve të faqes sonë të internetit përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Me këto politika të privatësisë, ne ju informojmë qëllimin për të cilin mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale, për mënyrën se si i mbrojmë të dhënat tuaja personale, si dhe për të drejtat tuaja të cilat janë pjesë e Ligjit për Mbrojtjen e Të Dhënave Personale.

Sport Vision, si kontrollues i të dhënave personale, zbaton një sërë masash teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen e plotë të të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj faqeje interneti. Megjithatë, dorëzimi i të dhënave personale në internet në parim mund të ketë të meta sigurie dhe mbrojtja absolute nuk mund të garantohet.

Emri dhe adresa: Sport Vision DOOEL (Sport Vision), rr. Pen Nakov nr. 122A, 1047 Shkup, Gazi Babë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefoni: (+389) 2 3090082
Adresa e email-it: online@sportvision.mk

Përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale: Marijana Marusic Kos,
Telefoni: 02/3060079,
Adresa e email-it: svzlp@sportvision.mk ili marijana@marusic-kos.mk.

Çdo vizitor ose përdorues i kësaj faqeje interneti mund të kontaktojë drejtpërdrejt dhe në çdo kohë përgjegjësit tanë të mbrojtjes së të dhënave personale për çdo pyetje dhe sugjerim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Cila është baza ligjore dhe qëllimi për përpunimin e të dhënave tuaja personale?

Faqja jonë e internetit mbledh të dhëna personale ekskluzivisht nga subjektet të cilat i japin këto të dhëna personale. (përdoruesit).

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale përmes faqes sonë të internetit në seksionet: "Indentifikohu", "Regjistrohu", "Punësimi", "Kontakti", "Njoftime Elektronike" dhe "Bashkëpunimi me ne" ka miratimin tuaj, dhe bazën ligjore për përpunimi e të dhënave tuaja personale në seksionin "Kthimi/Zëvendësimi të produktit". Të gjitha këto janë përmbushje e një detyrimi ligjor.

Synimet

Përmes formularit "Regjistrohu"  ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të blerjeve online, por edhe për të marrë njoftime për oferta të produkteve tona, nëse ju keni rënë dakord më parë për to. Përmes formularit "Punësim", ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për punësim të ardhshëm. Përmes formularit "Kontakt", ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për t'iu përgjigjur komenteve dhe mesazheve tuaja. Nëpërmjet formularit "Newsletter", ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që t'ju dërgojmë rregullisht një botim elektronik të njoftimeve tona. Përmes formularit "Bashkëpunimi me ne", ne përpunojmë të dhënat personale të nënshkruesit e të bashkëpunëtorëve tanë potencialë të biznesit për lidhjen e një marrëveshje bashkëpunimi me ta. Nëpërmjet formularit "Shkëmbim/Kthim i produktit", ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimin ligjor për të kthyer ose zëvendësuar një produkt të blerë.

Cookies

Faqja jonë e internetit përdor cookie-s. Cookie-et janë tekste me të dhëna të ruajtura në sistemin tuaj të informacionit përmes shfletuesit të internetit.

Shumë cookie përmbajnë të ashtuquajturën ID cookie - një identifikues unik i cookie-ve, i cili përbëhet nga një seri karakteresh përmes të cilave faqet e vizituara të internetit dallojnë shfletuesin e internetit të përdoruesve të tyre kundrejt shfletuesve të tjerë të internetit, me ndihmën e identifikuesit unik të Cookie-ve.

Duke përdorur cookies në faqen tonë të internetit, ne ofrojmë shërbime më të mira për përdoruesit. Cookies na lejojnë të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i tyre është që ta lehtësojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Nëse përdorni cookie në faqen tonë, ju nuk keni nevojë të vendosni të dhëna sa herë që hyni në faqe, sepse i shkarkoni ato nga faqja e internetit dhe cookie-t ruhen në bazën e të dhënave të kompjuterit tuaj.

Si përdorues,  ju mund të parandaloni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit vendosjen e cookies duke përdorur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj të internetit, ose nëse dëshironi, mund të refuzoni përgjithmonë përdorimin e Cookies. Gjithashtu mund të fshini dhe ato Cookies që janë paravendosur duke ndryshuar cilësimet e bëra në faqen tuaj. Nëse çaktivizoni cilësimet cookie përmes shfletuesit tuaj të internetit, ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit. Më shumë informacion është i disponueshëm në Politikën e Cookies të Sport Vision.

Mësoni më shumë rreth politikës së privatësisë në këtë link.

POLITIKA E PRIVATËSISË