për të gjitha porositë vlera e të cilave është më e madhe se 2990 den.

- për të gjitha porositë me para në dorë ose me kartë pagese elektronike

- me para në dorë ose me kartë pagese elektronike.

A konvertohet valuta kur paguani me kartë pagese?
A konvertohet valuta kur paguani me kartë pagese?
Pagesa
18.05.2017.
Pagesa

A konvertohet valuta kur paguani me kartë pagese?

18.05.2017.

Të gjitha pagesat duhet të bëhen në denarë. Nëse pagesa bëhet me kartë pagese nga bankat e huaja, shuma e denarit gjatë transaksionit do të konvertohet sipas kursit të këmbimit të Bankës Popullore të Maqedonisë, sipas kursit të këmbimit të operatorëve që punojnë me kartelën e pagesës (Banka).

Artikuj të ngjashëm