Рок на испорака

Откако ја потврдивте нарачката на производите, во најкраток рок телефонски ќе Ве исконтактира нашиот оператор за потврда на нарачката и податоците.

Рокот за да Ве контактира нашиот продавач најчесто е од два до три работни дена. За сите нарачки направени во петок или за време на викендот, продавачот ќе Ве исконтактира на почетокот на наредната недела. Работното време на нашиот продавач е од 9 до 17 часот во текот на неделата и сабота од 10 до 16 часот. Од моментот на телефонска потврда на податоците рокот на испорака е од 5 работни дена. Најчесто времето на испорака е за 3 работни дена.

Превземање на пратки

Курирот ја доставува пратката до одредената адреса на купувачот во рок од 8 до 16 часа. Ве молиме во моментот на доставата да обезбедите лице кое ќе биде присутно за подигнување на нарачката на адресата која ја имате приложено. Доколку курирот не успее да Ве пронајде на адресата, тогаш телефонски ќе Ве исконтактираат на бројот кој го имате оставено при креирањето на нарачката и ќе може да се договорите за нов термин на испорака. Доколку и при вториот обид курирот не успее да Ве пронајде тогаш пратката ќе биде вратена кај нас. Откако истата ќе ја добиеме ќе Ве исконтактираме за причината за неподигнување на нарачката, со можност повторно да се договориме за ново испраќање.

Цена на Испорака

Цената за достава на сите производи нарачани онлине од sportvision.mk е бесплатна. Минимална вредност за бесплатна достава е 600 МКД